Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

ZUSset

Zofia Dal Canton

Otwarty Nośnik Emerytalny został powołany w celu dystrybucji informacji na temat est/etycznych praktyk post/emerytalnych. Postemerytura i estetyka ZUS to nie tylko puzzle memiczne (wizualne zespoły materiałów o charakterze nostalgiczno-analitycznym), ale i puzzle behawioralne (zespoły działań, które pozwalają przetrwać w środowisku pozbawionym osłon).

%%%%%%

 

 

 

 

 

z zusu powstałes w zus się obrócisz
z zusu powstałes w zus się obrócisz

 

 

 

 
SŁONECZNY PATROL
SŁONECZNY PATROL

 

 

 

 
sen na twardo podatki na miękko
sen na twardo podatki na miękko

 

 

 

 
Donald
Donald

 

 

 

 
TREASURE CHEST
TREASURE CHEST

 

 

 

 
krawczykwave
krawczykwave

 

######

Materiał z ZUS-owego „Nośnika”: przejdź do spisu treści

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku