Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

Marsz na ROM

„Wakat”: Urszula Pawlicka o „Marszu na ROM”

Marsz na ROM Piotra Puldziana Płucienniczaka wzbudzić może kontrowersje typu: czy to jeszcze poezja, czy już grafika? oraz wątpliwości dotyczące sposobu odbioru poszczególnych prac. Odpowiedzią na potencjalne obiekcje mogą być słowa Wiktora Szkłowskiego: „Poezja, tak jak i proza, jest przede wszystkim i głównie pewnym sposobem myślenia i poznania” oraz: „Celem obrazu jest nie ułatwienie nam zrozumienia przedmiotu, lecz wywołanie specyficznego sposobu percepcji tego przedmiotu, stworzenie jego «widzenia», a nie «poznawania»”.

Urszula Pawlicka: Marsz na software, Wakat nr 17 (2/2012)

######

Marsz na ROM Piotra Puldziana Płucienniczaka w naszym katalogu

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku