Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

Ulica Wie Swoje

K. Igor

Otwarty Nośnik Emerytalny został powołany w celu dystrybucji informacji na temat est/etycznych praktyk post/emerytalnych. Postemerytura i estetyka ZUS to nie tylko puzzle memiczne (wizualne zespoły materiałów o charakterze nostalgiczno-analitycznym), ale i puzzle behawioralne (zespoły działań, które pozwalają przetrwać w środowisku pozbawionym osłon).

%%%%%%

 

 

 

 

 

 

 

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku