Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

Rozdzielczość Chleba Offline #1 – Premiera nowego Wydawnictwa i Pisma

Zapraszamy na uroczyste wprowadzenie sztandaru.jpg Rozdzielczości Chleba: nowego, sieciowego wydawnictwa, które za punkt honoru stawia sobie wpompowanie do obiegu świeżych gigabajtów literatury nowomedialnej i eksperymentalnej oraz systematyczne badanie cyberkultury. Instalka XXI_wiek.rar pobierała się 11 lat, jesteśmy gotowi by rozpakować ją i uruchomić.

MIEJSCE: Klub Migawka (dawny Lokator), Krakowska 27, Kraków
CZAS: 3 grudnia (sobota) 2011

———————————————————————————————–

PROGRAM :

– 19:00 ### Promocja książki „Remiks. Teorie i Praktyki” (red. Michał Gulik, Paulina Kaucz i Leszek Onak).

W dyskusji panelowej udział wezmą: dr Anna Nacher, Michał Gulik, Paulina Kaucz i Kaja Klimek.

Książka stanowi pokłosie konferencji Ars Electronica: Remixed & Remastered, zorganizowanej przez Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ, Koło Naukowe Medioznawców UJ i Fundację Liternet.

– 20:00 ### Odczytanie Manifestu Rozdzielczości Chleba i prezentacja pierwszego numeru pisma. W numerze m.in. Bromboszcz, Onak, Pawlicka, Podgórni, Płucienniczak i Pułka. Przewidziano cudowne rozmnożenie chleba, nabiauu i wina! Zabierzcie ze sobą pamięć flash lub USB.

– 2?:00 ### The Art of Trolling. Multimedialne zdarzenie cyberpoetyckie z pogranicza literatury i trollingu, programowane na żywo przez Leszka Onaka i Łukasza Podgórniego.

Dołącz do wydarzenia na facebooku: http://www.facebook.com/#!/event.php?eid=128877110555545

———————————————————————————————–

Fragment wstępu do książki „Remiks. Teorie i praktyki”:

„Remiks, jako kategoria badawcza, nie doczekał się wystarczającego opracowania na gruncie polskiej humanistyki. Propozycja teoretyczna Lawrence’a Lessiga, sprecyzowana w popularnej książce Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, przetłumaczonej na język polski w 2009 roku, była przede wszystkim interwencją w dyskurs praw autorskich. Fenomen remiksu wykracza jednak daleko poza obszar zagadnień prawnych. Pojęcie to, zaczerpnięte ze słownika muzycznego, może posłużyć jako doskonałe narzędzie do analizy cyrkulacji tekstów w dobie mediów cyfrowych. Remiks nie charakteryzuje przy tym wyłącznie procesu twórczego, ale – być może przede wszystkim – taktyki odbiorcze. Ogromna część naszego uczestnictwa w kulturze zasadza się bowiem na logice remiksu, w której powtórzenie i oryginalność, determinizm i podmiotowa sprawczość splatają się w jednej figurze. Polecenie „kopiuj-wklej” stanowi tylko najbardziej powierzchniową formę takiego odbiorczego remiksu. W rzeczywistości zarówno twórcy, jak i odbiorcy stosują złożone taktyki remiksowe, które stają się dla nas narzędziem negocjowania znaczeń i tożsamości. Dla kulturoznawcy natomiast remiks może okazać się doskonałym pojęciem operacyjnym, które posłuży do przepracowania takich kategorii, jak oryginalność, autorstwo, podmiotowość, lokalność, wirtualność czy subwersja.”

Fragmenty Manifestu Rozdzielczości Chleba:

Wszechobecne wi-fi, jak Bóg, projektuje nasze poczynania mrugając sumą świętych diÓd. Wierzymy, że zbawi nas parskanie kodu i niechciana poczta. Poezja jako miejsce na dysku: [wi n}Lubq^ ziemią obiecaną | przez kursor Ka|||||iope.

(…)

Papier się kończy, nie warto nawijać kolejnej rolki! Zdigitalizujmy trzewia bibliotek i podpalmy je, by w cieple ogniska wysiadywać jaja nowych procedur i cyfrowych mutantów żywiących się kodem, a popioły rozsypmy po systemowych folderach lub wciągnijmy do nosa!

(…)

Wystarczy już bezużytecznych świadectw i zapisów zmagań z osobistymi procesorami (…) dławiącymi się własnymi, zsiniałymi językami programowania poetyckich tokenów „ścigających się” o suche laury* i kasę.

* ubijmy nimi lufę i spalmy!

(…)

Google Translate więcej może powiedzieć o języku i świecie niż niejeden ******ski i *******cki! Print screen nowym środkiem stylistycznym! Cleverbot na prezydenta! Zamiast pieszczotliwego cytatu – gwałt zadawany repostem!

(…)

Remiksujmy wszystko, co się (nie) rusza! Przetwarzanie istniejących treści to zn#komity sposób na aktywne i satysfakcjonujące obcowanie z tradycją.

Zapraszamy!

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku