Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

Remiks. Teorie i praktyki

Michał Gulik, Paulina Kaucz i Leszek Onak (red.)

Remiks, jako kategoria badawcza, nie doczekał się wystarczającego opracowania na gruncie polskiej humanistyki. Propozycja teoretyczna Lawrence’a Lessiga, sprecyzowana w popularnej książce Remiks. Aby sztuka i biznes rozkwitały w hybrydowej gospodarce, przetłumaczonej na język polski w 2009 roku, była przede wszystkim interwencją w dyskurs praw autorskich. Fenomen remiksu wykracza jednak daleko poza obszar zagadnień prawnych. Pojęcie to, zaczerpnięte ze słownika muzycznego, może posłużyć jako doskonałe narzędzie do analizy cyrkulacji tekstów w dobie mediów cyfrowych. Remiks nie charakteryzuje przy tym wyłącznie procesu twórczego, ale – być może przede wszystkim – taktyki odbiorcze. Ogromna część naszego uczestnictwa w kulturze zasadza się bowiem na logice remiksu, w której powtórzenie i oryginalność, determinizm i podmiotowa sprawczość splatają się w jednej figurze. Polecenie „kopiuj-wklej” stanowi tylko najbardziej powierzchniową formę takiego odbiorczego remiksu. W rzeczywistości zarówno twórcy, jak i odbiorcy stosują złożone taktyki remiksowe, które stają się dla nas narzędziem negocjowania znaczeń i tożsamości. Dla kulturoznawcy natomiast remiks może okazać się doskonałym pojęciem operacyjnym, które posłuży do przepracowania takich kategorii, jak oryginalność, autorstwo, podmiotowość, lokalność, wirtualność czy subwersja.

Książka stanowi pokłosie konferencji Ars Electronica: Remixed & Remastered, zorganizowanej przez Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ, Koło Naukowe Medioznawców UJ i Fundację Liternet.

######

Remiks. Teorie i praktyki w papierze wygląda tak

Czytaj online

Michał Gulik, Paulina Kaucz i Leszek Onak (red.) - Remiks. Teorie i praktyki

Redakcja: Michał Gulik, Paulina Kaucz, Leszek Onak

Okładka: Jakub Rudziński

Skład: Łukasz Libiszewski

Miejsce wydania: Kraków / Internet

Data wydania: 10.2011

Seria: Linia teoretyczna #1

ISBN: 978-83-93358-0-0

Liczba stron: 238

Nakład na listopad 2018: 200 (papier) + 1236 (pobrania) + 3241 (online) = 4677

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku