Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

Przywitanie ZUS

Kinga Raab

ZUS zinformatyzował się dla wszystkich. Wszyscy są za to wdzięczni. W bieżącym kwartalniku rozliczeniowym ZUS-owi zostają wystawione referencje.

Pierwsze materiały zebrano jeszcze w ubiegłym okresie programowania. W celu zrestrukturyzowania i zmodernizowania dziękczynienia, materiały skompletowano i omówiono realizację programu wdrożeniowego dziękczynienia.

Po udanych negocjacjach i wymianie wizytówek nawiązano współpracę z partnerami i zaniedbano umowy. Po zakwaterowaniu w „Nośniku” nadszedł czas na robienie interesów. W pierwszej części nawiązano kontakt z ZUS-em, zaprezentowano zależności i perspektywy rozwoju na rynku krajowym. W części drugiej wypłacono świadczenia. Po przerwie kawowej świadczeń nie wypłacono. W części nieoficjalnej usługodawcy zaprosili kontrahentów na piwo do kącika poetyckiego, a w ramach podtrzymania więzi biznesowej nastąpił export prezentacji multimedialnych. Część partnerów przekwalifikowała się. Stron i stanowisk nie skalkulowano. Niektóre strony pozostały puste, a stanowiska nieobjęte.

Spis treści został zoptymalizowany. Oferta jest zdywersyfikowana (briefy, teksty marketingowe, korespondencje, billboardy, ulotki) i innowacyjna (nowoczesna szata graficzna i usprawnienia technologiczne). Analiza SWOT wykazała brak szans, analiza CBA – brak ograniczeń ryzyka. Kapitałochłonność oceniono jako w chuj niską. Siła przetargowa oferty wysoka.

Publikacja skierowana jest do osób fizycznych, prawnych i innych pomiotów gospodarczych. Dokument odpowiada na pytanie: „Jak nie żyć?”, co prawdopodobnie spowoduje ograniczoną ilość wejść. Krzywa obojętności nie została jednak obliczona. Bądźcie z nami albo nie.

Dziękujemy!!!

֍

######

Materiał z ZUS-owego „Nośnika”: przejdź do spisu treści

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku