Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

Polarne zorze

 

Na tle skłaniającej do kontemplacji wirtualnej zorzy wyświetliliśmy wczorajszej nocy nasze ogorzałe mordy, by omówić sprawy, które niesie przyszłość. Jest ich trochę i o każdej usłyszycie wkrótce z osobna. Tyle u nas.

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku