Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

USUŃ POEZJĘ (2) – Podgórni o wierszu Brewińskiego w “NN6T”

Poezja nie jest już zakuta w interfejsy cyfrowe. Dzięki osiągnięciom ludzkiej myśli materiał poetycki może dziś zostać przedstawiony w postaci obrazu, gałęzi, sampla albo ciosu.

W nowym odcinku kursu poezji eksperymentalnej USUŃ POEZJĘ Łukasz Podgórni opisuje meble, w otoczeniu których czeka się na dziane koleżanki z wiersza Kamila Brewińskiego. Zapraszamy, można się przysiąść, podobnie zresztą jak do reszty “Notesu”.

 

 

######

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku