Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

Clubbing - miniatura

„Opcje”: Dawid Kujawa o „Clubbingu” Brewińskiego

Na uznanie zasługuje to, z jaką lekkością Brewiński w formę trzynastozgłoskowca wkłada zwroty współczesne, slangowe, o których nigdy nie pomyślelibyśmy, że zmieszczą się w tak ciasnej przestrzeni, a tym bardziej że będzie im w niej tak wygodnie. (…) Frazy z Clubbingu zostają w głowie czytelnika na długo po lekturze tomu (…)

Klub jest klubem, jest klubem, jest klubem: Dawid Kujawa, „Opcje” nr 03 (117)/2013

 

 

######

######

Clubbing Kamila Brewińskiego w naszym katalogu

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku