Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

Skanowanie balu - miniatura

“Odra”: Arkadiusz Wierzba o “Skanowaniu balu” Łukasza Podgórniego

Poezja Podgórniego, konsekwentnie rozwijany projekt nowej estetyki poetyckiej, jest takim “błędem”, czyli de facto dokonującą się w polskiej świadomości i literaturze rewolucją, czymś, co zapowiada nowy horyzont jej rozwoju, choć nasze mocne zakorzenienie w “teraz”, brak odpowiedniego dystansu czasowego, nie pozwala nam być może tego dostrzec.

Mów znaczy / Utwórz . O Skanowaniu balu Łukasza Podgórniego: Arkadiusz Wierzba, “Odra”  nr 09/2013

 

######

Skanowanie balu Łukasza Podgórniego w naszym katalogu

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku