Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

Lublin, A.D. 2012. Miasto Poezji i nasza ekipa pogrążona w mrokach
tzw. „Nocy Kultury”. W tle fragment kamienicy Janusza Palikota.

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku