Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

Marsz na ROM

Piotr Puldzian Płucienniczak

Tomik poetycki „Marsz na ROM” Piotra Puldziana Płucienniczaka to zbiór zaszyfrowanych, krótkich form poetycko-wizualnych. Próbki tekstu na zasadach muzycznego samplowania tworzą oderwaną od jednoznaczności multinarrację. Znajduje się tu zarówno sprytnie wpleciona krytyka współczesności: polityki, literatury, społeczeństwa Sieci, jak i relacja kondycji życia scyfryzowanej rzeczywistości; uderzają ilustrowane teksty dotyczące odchyleń i społecznych patologii, obok których dla równowagi pojawiają się minimalistyczne formalnie erotyki.

Autor eksperymentu „Marsz na ROM” stworzył oryginalny język poetycki oparty na językach programowania i cyfrowej obróbce tekstu. W tych spreparowanych w duchu neo-konkretystycznym utworach pełno intencjonalnych błędów (zapisu pliku, wydruku, kroju), zakłóceń (glitchu), obróbek cyfrowo-graficznych, protez znaków, znaki zastępcze potocznie uważane za niepoprawne typograficznie, teksty zamglone pisane na granicy czytelności znaczeń i wizualności, aż do zupełnej „zagłady systemu”. Obok modelu stricte cyberpoetyckiego, pojawiają się także tradycyjne w formie piktogramy, znaki diakrytyczne, dyftongi i enklawy (te ostatnie często w wersji przeprojektowanej przez autora) i proste, choć wieloznaczne gry słów, błędy składniowe lub logiczne (uzyskane na przykład przez zastosowanie niosącego wielość znaczeń błędu literowego, jak w otwierającym I część tomu „fromatowaniu”, lub płynnym przenikaniu znaczeń słów „kontestacja” i „koncentracja” w przedostatniej części tomu).

Tom Płucienniczaka to jednak coś więcej niż tylko zbiór usterek. Zgrzytliwe nieprawidłowości zapisu uzyskiwane poprzez zakłócenie zero jedynkowego bodźca lub błędy oprogramowania (bugi) nie wynikają z omyłkowo utworzonego kodu źródłowego. Poszarpane teksty to metoda pracy autora, służąca oddaniu charakteru rozchwiania i niejednorodności języka internetowego i wirtualnej rzeczywistości (VR). Płucienniczak prezentuje obraz świata rozbitego komunikacyjnie, pełnego wieloznaczności, niedomówień, informacji niejasnych, niesprawdzonych i sprzecznych. Podejmuje wysiłek usytuowania się wobec krajobrazu zgoła niemożliwego do ogarnięcia i rozpoznania. Próbuje odnaleźć pozaliterackie formy dla jego opisu. „Marsz na ROM” obrazuje trudność poszukiwania metod zrozumienia tego świata. Rytmiczne zestawienia krótkich, migotliwych modelów wizualno-poetyckich, kompilacje losowych danych, sztuczne uzupełnienia lub braki w ciele języka to testowanie przez autora tomu wydolności zarówno systemu komputerowego, jaki i językowego. Płucienniczak rejestruje obrazy konstruktu, jakim jest współczesna, poszatkowana rzeczywistość niełatwa do przełożenia na znany język i projektuje swoją własną, oryginalną wizję owego postlemowskiego pejzażu. Wizję, w której grób Lema pozostaje proroczo pusty.

Małgorzata Dawidek Gryglicka, artystka wizualna, teoretyczka sztuki

 

„Marsz na ROM” utrzymany jest w duchu interaktywnego minimalizmu: żywioł cyfrowy nie jest tu przywołany bezpośrednio w warstwie operacyjnej utworu, podlega jednak konsekwentnej tematyzacji i estetyzacji, przekraczając wręcz granicę sprzężenia w przywołaniach cyfrowo-internetowo-cyberpoetyckiej codzienności.

Mariusz Pisarski, redaktor serwisu Techsty.art.pl

 

Oglądanie stron pornograficznych i ściąganie zhakowanych programów doprowadziło w końcu, bo i nie mogło być inaczej, do przewlekłego zapalenia tchawicy. Formatowanie pomogło w jakimś stopniu, bo kurek się odetkał, ale pojawiło się rozsianie twarde, arterioza i artretyzm. Przyglądając się tym terminom z boku widać, jak mocno uwikłane są w pewną estetykę. Art, a.r.t. i 8r7 znaczą w gruncie rzeczy to samo. Pomyłka podniesiona została do kwadratu.

Roman Bromboszcz, poeta cybernetyczny

Czytaj online

Piotr Puldzian Płucienniczak – artysta, socjolog, aktywista, animator kultury, okazjonalnie tłumacz i programista. W Rozdzielczości Chleba złożył „Marsz na ROM” (2012), „Firmy” (wkrótce), kierował projektem ZUSwave i współredagował Nośnik #4: ZUS. Publikował w „Bez Dogmatu”, „Dwutygodniku”, „Emecon”, „Ha!arcie”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Studiach Socjologicznych” i różnych innych miejscach. Zalogowany w Warszawie. Strona autorska: puldzian.net.

Piotr Puldzian Płucienniczak - Marsz na ROM

Redakcja: Leszek Onak i Łukasz Podgórni

Okładka: Piotr Puldzian Płucienniczak

Skład: Piotr Puldzian Płucienniczak

Miejsce wydania: Internet

Data wydania: 18.05.2012

Seria: –Linia poetycka? #1

ISBN: 978-83-933358-2-4

Liczba stron: 89

Nakład na listopad 2018: 533 (pobrania) + 364 (online) = 897Artykuły powiązane

Marsz na ROM Piotra Puldziana Płucienniczaka wzbudzić może kontrowersje typu: czy to jeszcze poezja, czy już grafika? oraz wątpliwości dotyczące sposobu odbioru poszczególnych prac. Odpowiedzią na potencjalne obiekcje mogą być słowa Wiktora Szkłowskiego: „Poezja, tak jak i proza, jest przede wszystkim i głównie pewnym sposobem myślenia i poznania” oraz: „Celem obrazu jest nie ułatwienie nam […]

24 września 2012

W ponad dekadę po swoim powstaniu, pamiętny pdf Marka Ameriki How To Be an Internet Artist, doczekał się godnego potomstwa, które zaczyna przerastać swojego rodzica…. Mariusz Pisarski: Marsz na ROM, techsty.art.pl 13.05.2013 ###### Marsz na ROM Piotra Puldziana Płucienniczaka w naszym katalogu

13 maja 2012

Podczas wydarzenia nastąpi uroczysty upload oraz performatywne rozkodowywanie e-booka „Marsz na ROM”, składającego się z wizualnych poezji Piotra Puldziana Płucienniczaka, autora związanego z grupą Cichy Nabiau, który od kilku lat konsekwentnie opracowuje i udostępnia eksperymentalne nakładki na moduł wizualnej liryki polskiej.

10 maja 2012

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku