Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

Mamy lipiec

 

Trwa kolegium, zostały podjęte decyzje. — z Leszek Onak, Łukasz Podgórni i Piotr Puldzian Płucienniczak w Kojot Kraków.

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku