Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

Maja Staśko wkłada Chleb w encyklopedię

Początek najmłodszej polskiej poezji w formie, w jakiej funkcjonuje i rozwija się dziś, datuje się na grudzień 2011 roku. Wówczas z inicjatywy dwóch poetów kojarzonych z nurtem poezji cybernetycznej – Łukasza PodgórniegoLeszka Onaka – powstał Hub Wydawniczy Rozdzielczość Chleba. Powstaniu wydawnictwa towarzyszył manifest podpisany przez innych poetów związanych z poezją cybernetyczną: Romana Bromboszcza, Piotra Puldziana Płucienniczaka i zmarłego pół roku później Tomasza Pułki.

Poezja najmłodsza: autorki i autorzy – środowiska – komunikacja – mapa (wstęp): Maja Staśko, przewodnikpoetycki.amu.edu.pl 21.09.2017

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku