Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

Krytyka ze strony niektórych wyznań religijnych.

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku