Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

F5 wybiera najciekawsze firmy z “FIRM”

„Firmy” Piotra Puldziana Płucienniczaka to książka-eksperyment – lustro odbijające słowotwórcze możliwości polskiego kapitalizmu. Autor stworzył spis unikalnych nazw polskich przedsiębiorstw i konfrontuje go z czytelnikiem, pozostawiając pole do interpretacji.

Grobo-Kop, Gałopol i Jajax. Ta książka z nazwami firm pokazuje kreatywność polskich przedsiębiorców: fpiec.pl 29.11.2017

####

Zobacz FIRMY w naszym katalogu

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku