Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

f1tt1ng / przymiarka

Roman Bromboszcz

Czytaj za darmo:

Uruchom kod

Praca osadzona w środowisku Internetu, służąca jako aplikacja z elementami graficznymi i z modułem do wysyłania poczty e-mail. Jest to część szerszego projektu Ubrania semiotyczne, który ma na celu ulokowanie we właściwym kontekście rozwiązań modowych; ubrań tworzonych z intencją spełniania konkretnej funkcji i posiadania konkretnego znaczenia. W tym wypadku chodzi o sugestię zmilitaryzowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poprzez przypisanie jej pracownikom mundurów, ubiorów funkcyjnych z emblematami zawierającymi znaki znajdujące się w zasobie interfejsu klawiaturowego: !, @, #, $, %. Program rozsyła prośbę o umówienie przymiarki, w celu ustalenia ostatecznego wyglądu uniformów, do losowo wybieranych oddziałów instytucji.

######

Materiał z ZUS-owego „Nośnika”: przejdź do spisu treści

Roman Bromboszcz - f1tt1ng / przymiarka

PHP

Język programowania: PHP

Data wydania: 28.05.2016

Seria: Kody, Nośnik

Czytaj za darmo:

Uruchom kod

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku