Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

Przetrwalnik - miniatura

dwutygodnik.com: Paweł Kozioł o “Przetrwalniku” Waldemara Jochera

I tak właściwie czyta się tę książkę: rozkodowuje się fragmenty, zawsze niepewnie, po to by złożyć z nich jeszcze bardziej niepewną całość. Książka, która wymaga takiej lektury, nie jest dla wszystkich. Po pierwsze jednak osobiście lubię wiersze, które są zadaniami, po drugie zaś dzieje się w twórczości Jochera coś, co każe przypuszczać, że nie wykonuje on ćwiczenia intelektualnego dla samego ćwiczenia.

Szczebel na wargach: Paweł Kozioł, dwutygodnik.com 26.12.2015

######
Przetrwalnik Waldemara Jochera w naszym katalogu: pobierz lub czytaj ZA DARMO

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku