Rozdziel
czość
Chleb
a

Cyberżulerstwo w „Czasie Kultury”

Podobno wszyscy jesteśmy cyberżulami, dlatego polecamy Wam piracki numer “Czasu Kultury” (2/2014), a zwłaszcza zawarty w nim mini-blok poświęcony Rozdzielczości Chleba, na który składa się tekst Michała Sowińskiego i Katarzyny Trzeciak pt. Od pirata do “cyberżula”, traktujący o figurach artystyczno-ekonomicznych Rozdzielczości, oraz rozmowa z twórcami wydawnictwa: Piotrem Puldzianem Płucienniczakiem, Łukaszem Podgórnim i Leszkiem Onakiem. Skany w cyberżulerskiej jakości załączamy poniżej.

 

######

Rozdzielczość Chleba 2011-2017

Spędzamy dużo czasu na Facebooku

Chcesz nam coś powiedzieć?

kontakt@rozdzielchleb.pl