Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

Co to są Firmy?

Piotr Puldzian Płucienniczak

Język polski jest przestrzenią polską i ma dokładnie taki status: jest rozległym i mierzalnym miejscem, w którym można powiesić banner określonej wielkości. W miękkiej materii mowy odciskają się trendy gospodarcze i polityczne, materia mowy – jak wszystko – urabiana jest przez specjalistów, konsultantów i reklamodawców. Gospodarka kreatywna w Polsce jest kreatywna z nazwy: akt nazwania podmiotu gospodarczego jest jego zasadniczym aktem twórczym. Proces ten celebrowany jest przez dominującą ideologię, na której falach unoszą się pakiety „załóż firmę”, „załóż firmę w 5 minut”, „załóż firmę w 1 okienku” i podobne. Po akcie kreacji – założeniu firmy i nadaniu nazwy – przystępujemy do odtwórczych czynności: podgrzewania kurczaków, podawania piwka, sortowania obuwia. Okręt zostaje zwodowany, po czym idzie pod wodę. Rocznie zakłada się w Polsce około 350 tysięcy firm. Paraliżujący rozdźwięk między doniosłością słowa a realiami bytu to tradycyjny element nadwiślańskiej kultury. Przedsiębiorczość nie odbiega w tym schemacie dalece od schematów znanych z powstań narodowych czy prób odstawienia używek. Esencja firmy to wyraz, wyraz-firma.

Firmy to ilościowa analiza gospodarki kreatywnej. Na pierwszej linii pomysłu stoi ekonomia słowotwórcza. Swoboda działania, podstawa ideologii, jest pozorna, zamknięta, algorytmiczna. Pozbawiony reguł rynek to rynek zdominowany przez wielkich. Małym graczom pozostają gry językowe, małe narracje, lokalne paradygmaty, pierdoły, śmieszne, niespotykane wyrazy. Firmy to coś więcej niż tylko machinacje rynku, to momenty sprawczości (być może pozorne – nie nam oceniać).

Firmy to książka o uczuciach. Na drugiej linii pomysłu jest nadzieja, dążenie do sukcesu, troska o jutro, branie spraw w swoje ręce, zaradność, sukcesizm. Oraz środki niedostateczne do realizacji zamierzeń. Po indywidualnych, rodzinnych i grupowych zrywach pozostają wpisy tłoczone w centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Obserwujemy trajektorie, poruszenia, drżenia finansowych serduszek.

Firmy to materiał do manipulacji. Na trzeciej linii pomysłu są pytania: „co oznacza dana nazwa?”, „co autor bądź autorka mieli na myśli?”, „co to ma znaczyć?”. Pytania o sens są najważniejsze. Unikalność każdej nazwy-firmy sprawia, że brak nam jasnych odniesień do rzeczywistości. Jasne, „bud”, „elektro” i inne klocki to wskazówki, ale zwykle ich brakuje. Podstawową przewodniczką przez ocean firm pozostaje wyobraźnia. Trzecia linia pomysłu jest zaskakująca i może być najbardziej pouczająca.

$

Firmy stworzyłem w następujący sposób.

Najpierw pobrałem z sieci (przy pomocy darmowego narzędzia webscraper.io) nazwy przedsiębiorstw z dostępnej bazy dostępnej w sieci. Dalsze prace przebiegały w R, wolnym języku programowania przeznaczonym do operacji na danych. Listy firm z poszczególnych województw zostały połączone w jedną. Usunąłem z nazw wszystko poza pierwszym wyrazem. To ważny krok: w konsekwencji niniejsza publikacja zawiera jedynie te wyrazy-firmy, które stanowiły pierwsze słowo odpowiedniej nazwy przedsiębiorstwa. Za zasiekami „PPHU”, „hurtowni” czy „ZHU” kryją się niewątpliwie skarby słowotwórstwa, ale dotarcie do nich skomplikowałoby skrypt, a ja nie jestem taki dobry w te klocki. Następnie baza wyrazów została porównana ze słownikami: polskim, nazwisk i miejscowości, angielskim oraz niemieckim. Ewentualne powtórzenia, odniesienia do istniejących języków, tzn. słowa występujące zarówno w bazie, jak i którymś ze słowników, zostały usunięte. Dodałem również filtry związane z końcówkami nazwisk, a na końcu i tak musiałem przeczytać całość i ręcznie wykasować kilkadziesiąt czy kilkaset wpisów, które przecisnęły się przez sito. Tak więc zostały wyrazy, które oznaczają firmy. To właśnie Firmy.

W Aneksie znajduje się 2137 (naprawdę tak wyszło!) nazw przedsiębiorstw, które kończą się na -pol, czyli najważniejszy, narodowy sufiks. Ta końcówka zasługuje na osobne, duchologiczne omówienie, toteż wystawiłem ją jak język.

Wszystkie pliki i skrypty możesz znaleźć w repozytorium: http://github.com/puldzian/firmy

$

Zobacz Firmy w naszym katalogu.

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku