Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

scch

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku