Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

Kody to cyfrowe utwory literackie: algorytmy, maszyny, interaktywne przypadki.

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku