Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

Skanowanie balu - miniatura

artpapier.com: Urszula Pawlicka o “Skanowaniu balu” Łukasza Podgórniego

Technologie, seks i narkotyki to źródła podładowania własnych baterii. Podgórni proponuje dodatkowo zeskanować siebie i poprawić w „paincie” „nieefektywny piksel”. A zamiast wydrukować obraz w 3D, po prostu usunąć. Jutro będzie nowy bal i nowe skanowanie. Loading nieustannie trwa.

Urszula Pawlicka: O DSL i innych przyjemnościach, artpapier.com nr 3 (219) / 2013

######

Skanowanie balu Łukasza Podgórniego w naszym katalogu

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku