Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

USUŃ POEZJĘ (9) – Podgórni o wierszu asemicznym Mirona Tee w „NN6T”

Poezja nie jest już zakuta w interfejsy cyfrowe. Dzięki osiągnięciom ludzkiej myśli materiał poetycki może dziś zostać przedstawiony w postaci obrazu, gałęzi, sampla albo ciosu.

W nowym odcinku kursu poezji eksperymentalnej USUŃ POEZJĘ Łukasz Podgórni opisuje asemiczny wiersz Mirona Tee jako system pęknięć na suficie fejsika. Zapraszamy TUTAJ.

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku