Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

22 marca: Sukcesizm Rozdzielczości Chleba

Sukcesizm – prąd estetyczno-etyczny podkreślający wagę powodzenia materialnego dla znaczenia społecznego osoby. Sukcesizm zadłużony (!) jest w filozofii personalizmu, zwłaszcza tezie, iż osoba ludzka stanowi podstawową działalność gospodarczą, a jej gospodarczość przekłada się bezpośrednio na godność. W statusie portfela skrywa się zadziorny kluczyk – włożył go tam po świętach zapobiegawczy ojciec bądź troskliwa matka. Sukcesizm jest ruchem, to ważne, i nie zawiera celu, a jedynie tor przeszkód, bieżnię albo ustalony zwyczajem sposób radzenia sobie z niedostatkiem.
Zob. też: firma, logotyp, sprzedaż, windykacja, wygrywanie.

Sukcesizm – wystawa Rozdzielczości Chleba w roku 2018. Kolektyw reprezentować będą: Aleksandra Korzelska, Leszek Onak, Justyna Plec, Łukasz Podgórni, Piotr Puldzian Płucienniczak, Kinga Raab, Wojciech Stępień oraz Agnieszka Zgud. Asysta kuratorska: Martyna Nowicka.

######

22.03.2018, czwartek, g.: 19:30

Elementarz dla mieszkańców miast, ul. Adama Asnyka 2, Kraków

Wydarzenie na fb

######

Na wernisażu przewidziany jest poczęstunek oraz liczne gry i przygody.

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku