Rozdziel
czość
Chleb
a (RIP)

∅ tournée

∅ tournée

 

Ogólnopolski downloading “ZBIORU PUSTEGO” trwa. W ramach szeroko zakrojonej kampanii promocyjnej publikację przetransferowano do Nysy, miejsca narodzin jednego ze współautorów zbioru. Honorowy egzemplarz przekazano na ręce dyżurującego patrolu Służby Ochrony Kolei. Funkcjonariusze grzecznie i stanowczo odmówili lektury, przypominając zarazem o “zakazie fotografowania obiektów użyteczności publicznej o statusie strategicznym i wojskowym”. Samotny “ZBIÓR” został zainstalowany na dworcowej ławce.

Rozdzielczość Chleba 2011-2018

Spędzaliśmy dużo czasu na Facebooku